Acute Diarree

Acute diarree wordt omschreven als een plotselinge afwijking van het gebruikelijke defecatiepatroon in consistentie en frequentie. De ontlasting bevat meer water dan gebruikelijk en de defecatiefrequentie neemt toe.  Er wordt gesproken van diarree bij >3 keer per dag dunne ontlasting.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemene adviezen:

  • Voldoende vloeistof, in kleine hoeveelheden tegelijk
  • Wijzig het voedingspatroon niet
     

Medicamenteuze adviezen

Alleen bij verschijnselen van dehydratie is medicamenteus handelen geïndiceerd

Stap 1   ORS

Stap 2   Loperamide, alleen bij hinderlijke klachten
 

Bij ouderen met diuretica, is te overwegen deze tijdelijk te stoppen ter voorkoming van dehydratie.

Overweeg bij volwassen patiënten met aanhoudende of hoge koorts, veel bloed en slijm bij de ontlasting of een gecompromitteerd immuunsysteem bij een onbekende verwekker.

Stap 1   Azitromycine


Voor antibiotische behandeling van acute infectieuze diarree wordt verwezen naar de SWAB richtlijn
 

Geneesmiddelen

ORS

Dosering
Profylaxe: 10 ml/kg, na elke waterdunne ontlasting.

Behandeling: 10-25 ml/kg per uur, gedurende 3-4 uur.

Loperamide

Dosering
Start 4 mg, gevolgd door 2 mg per 2 uur, maximaal 16 mg per dag. Behandel maximaal 2 dagen.
Bijwerkingen
Obstipatie, gastro-intestinale klachten, duizeligheid, hoofdpijn.
Let op
Niet gebruiken bij koorts én bloederige diarree, aanhoudende diarree na gebruik van een breedspectrumantibioticum, zwangerschap of borstvoeding. Wees zeer terughoudend met het gebruik van loperamide bij kinderen, zie het kinderformularium.

Azitromycine

Dosering
500 mg 1 dd gedurende 3 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, duizeligheid, smaakstoornis, visusstoornis.
Let op
Kan QT-interval verlengen.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard acute diarree, 2014 Link

Swabid gastro-enteritis – onbekende verwekker, 2014 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017