Droge mond - xerostomie

Een droge mond door verminderde speekselproductie. De meest voorkomende oorzaak van xerostomie is gebruik van anti-cholinerg werkende geneesmiddelen. Er kan getracht worden deze medicatie te vervangen door niet of minder anti-cholinerg werkende medicatie. Andere oorzaken voor droge mond zijn: bestraling van het hoofd/hals gebied, systemische ziekten zoals diabetes mellitus en het syndroom van Sjögren.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemeen advies:

 • Over de dag kleine hoeveelheden vocht innemen
 • Kauwgom kauwen
 • Voedsel wegspoelen met water
 • Goede mondhygiëne
  • Tandenpoetsen met fluoride houdende tandpasta, 3 - 4 keer per dag
  • Interdentaal reinigen
    

Medicamenteuze adviezen

Stap 1   Kunstspeeksel (Biotene Orale Balance® of Saliva Orthana®)

Stap 2   Pilocarpine (systemisch)
 

Geneesmiddelen

Pilocarpine

Dosering
5 mg p.o. 3 dd, tijdens of vlak na het eten. Bij onvoldoende effect na 4 weken dosering ophogen tot maximaal 30 mg per dag.
Bijwerkingen
Griepachtige verschijnselen, frequente mictie, hoofdpijn, zweten.
Let op
Bij matige tot ernstige leverenzymstoornissen de aanvangsdosering halveren.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG farmacotherapeutische richtlijn xerostomie, 2004 Link

Pallialine droge mond, 2010 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017