Maagklachten en refluxklachten

Maak bij het vaststellen van de klachten gebruik van het stroomschema van de NHG en de MCCklik werkafspraken.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemene adviezen

  • Vermijden voedingsmiddelen die klachten veroorzaken
  • Veranderen slaaphouding
  • Verhoog het hoofdeind van het bed
  • Stoppen met roken
  • Afvallen bij overgewicht
     

Medicamenteuze adviezen

De medicamenteuze behandeling is gericht op het geleidelijk ophogen van de mate van zuurremming totdat voldoende effect bereikt is. Ranitidine heeft de voorkeur boven een PPI, omdat bij ranitidine minder/geen reboundeffecten zijn beschreven

 

Stap 1   Antacidum

Stap 2   Ranitidine

Stap 3   Omeprazol of Pantoprazol

Stap 4   Probeer PPI 2x per dag

Stap 5   Overweeg een H. Pylori test bij persisterende of recidiverende klachten

Stap 6   Stuur door naar de MDL-arts
 

Eradicatie H. Pylori
 

Stap 1   Omeprazol + Amoxicilline +  Claritromycine, bij penicilline allergie zie stap 2

Stap 2   Omeprazol + Metronidazol + Claritromycine

Voor informatie over resistentie  van H. Pylori voor claritromycine en metronidazol wordt verwezen naar het artikel van E.M. de Boer et al in de bibliografie.

Patiënten afkomstig uit Mediterrane landen hebben een verhoogde kans op de aanwezigheid van resistente bacteriën en daardoor falen van de eradicatiekuur.  Zie artikel van Megraud et al in bibliografie voor meer informatie. 
 

Geneesmiddelen

Ranitidine

Dosering
300 mg 1dd of 150 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.

Omeprazol

Dosering
20 mg 1-2 dd. Bij eradicatie H. pylori 40 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Misselijkheid, gastro-intestinale klachten.
Let op
Bouw bij langdurig gebruik af met behulp van Ranitidine.

Pantoprazol

Dosering
40 mg 1-2 dd. Bij eradicatie H. pylori 40 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Misselijkheid, gastro-intestinale klachten.
Let op
Bouw bij langdurig gebruik af met behulp van Ranitidine.

Amoxicilline

Dosering
1000 mg 2 dd, gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag.
Let op
-

Claritromycine

Dosering
500 mg 2 dd, gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, slapeloosheid, hoofdpijn, huiduitslag.
Let op
QT-intervalverlenging, of gebruik van andere medicatie die QT-verlenging kan geven.

Metronidazol

Dosering
500 mg 2 dd, gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, hoofdpijn en duizeligheid.
Let op
In combinatie met alcohol kan extreme misselijkheid ontstaan overeenkomend met het effect van disulfiram.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard maagklachten, 2012 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017

Antibioticaresistentie van Helicobacter pylori Prevalentie in Oost-Brabant en implicaties voor de behandelingEmelie M. de Boer, Peter M. Schneeberger en Wink A. de Boer  Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7501 Link

Megraud F, Coenen S, Versporten A, et al.  Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption.  Gut 2013;62:34-42. Link