Obstipatie

Onder obstipatie  wordt het weinig frequent en met moeite produceren van ontlasting verstaan. Het kan een veelvoud van oorzaken hebben, waarbij het van belang is om de onderliggende somatische oorzaken uit te sluiten. Bij fecale impactie is het spontaan lozen van ontlasting niet meer mogelijk.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemene adviezen omtrent vezelrijke voeding en vocht inname (1,5 – 2 L).
 

Medicamenteuze adviezen

Starten met medicamenteuze therapie wanneer na twee weken van niet-medicamenteuze therapie geen verbetering is opgetreden of als de patiënt veel hinder van de klachten ervaart.

Stap 1   Macrogol met/zonder elektrolyten sachets

Stap 2   Magnesiumhydroxide

Stap 3   Bisacodyl

 

Bij fecale impactie

Stap 1   Macrogol met elektrolyten sachets, 6 sachets in 8 uur.

Stap 2   Voorgaande stap combineren met een fosfaatklysma
 

Geneesmiddelen

Macrogol met/zonder elektrolyten sachets

Dosering
1-2 sachet 1-3 keer per dag.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.

Magnesiumhydroxide

Dosering
1-2 tabletten 3× per dag.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Voorzichtigheid geboden bij nierfunctiestoornissen. Bij chronisch gebruik kans op hypermagnesiëmie.

Bisacodyl

Dosering
5-10 mg oraal of 10 mg rectaal, maximaal 3 dagen achtereen gebruiken.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Bij gebruik van bisacodyl wordt aangeraden per dag 1½–2 liter vocht te drinken.

Fosfaatklysma (Colex®)

Dosering
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 133 ml (1 klysma) per keer.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard obstipatie, 2010

Informatorium Medicamentorum, 2017