Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) / Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Het prikkelbaredarmsyndroom is een veel voorkomende functionele darmaandoening. Het ontstaansmechanisme van PDS is nog niet bekend. PDS lijkt multifactorieel bepaald, waarbij verhoogde sensitiviteit en abnormale motiliteit van de darmen, psychosociale factoren en voorafgaande infecties een rol spelen.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemene uitleg omtrent het ziektebeeld en adviezen voor gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Pepermuntolie als spasmolyticum. Hypnotherapie kan worden overwogen. Voor meer informatie zie Thuisarts.nl
 

Medicamenteuze adviezen

De plaats van medicamenteuze therapie bij PDS is beperkt vanwege de geringe effectiviteit.

Stap 1a  Psylliumvezels

Stap 1b  Macrogol met/zonder elektrolyten, bij obstipatie klachten

 

Bij doorgaans pijnklachten

Stap 1   Mebeverine, als proefbehandeling

 

Bij diarreeklachten

Stap 1    Loperamide, bij geen aanwijzingen voor overloopdiarree


Voor de bestrijding van pijnklachten kan gebruik gemaakt worden van Paracetamol of een NSAID.
 

Geneesmiddelen

Psylliumvezels

Dosering
1 sachet 1-2 keer per dag. Niet voor het slapen gaan innemen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Vocht inname dient minimaal 1,5 L per dag te zijn. Bij het gebruik van psylliumvezels en opiaten bestaat de kans op het ontstaan van fecale impactie.

Macrogol met/zonder elektrolyten sachets

Dosering
1-2 sachet 1-3 keer per dag.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.

Mebeverine

Dosering
200 mg 2 dd. Na het bereiken van het gewenste effect kan de dosering geleidelijk verlaagd worden.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.

Loperamide

Dosering
Start: 4 mg 1 dd, onderhoudsdosering 2-12 mg per dag.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, duizeligheid, hoofdpijn.
Let op
Niet gebruiken bij koorts én bloederige diarree, aanhoudende diarree na gebruik van een breedspectrumantibioticum, zwangerschap of borstvoeding. Wees zeer terughoudend met het gebruik van loperamide bij kinderen, zie het kinderformularium.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard prikkelbare darm syndroom (PDS) 2012 Link

Multidisciplinaire richtlijn PDS 2011 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017