Koliekpijn (galstenen, nierstenen of ureterstenen)

Koliekpijnen kunnen veroorzaakt worden door galstenen, nierstenen of ureterstenen. Koliekpijn wordt gekarakteriseerd door krampende pijn van wisselende intensiteit. De pijn gaat gepaard met bewegingsdrang en vaak treedt misselijk en braken op. Afhankelijk van lokalisatie van de pijn en andere symptomen kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende oorzaken. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek ingezet.
 

Medicamenteuze adviezen

Aanvalsbehandeling door arts

Stap 1   Diclofenac i.m. Indien een NSAID gecontra-indiceerd is zie stap 2

Stap 2   Morfine s.c. of i.m.       


Pijnstilling

Behandeling dient te geschieden op geleide van de pijn.

Stap 1   Diclofenac of Naproxen p.o.

Stap 2   Oxycodon p.o.

 

Klinisch

Naast bovenstaande medicatie wordt bij opname voor nier- of uretersteen koliekpijn door de urologie Buscopan i.v. gestart

Geneesmiddelen

Diclofenac i.m.

Dosering
i.m. 75 mg 1-2 dd
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een
verminderde nierfunctie.

Morfine s.c. of i.m.

Dosering
10 mg s.c. of i.m. maximaal 6 dd.
Bijwerkingen
Obstipatie, sufheid, misselijkheid en braken, ademhalingsdepressie.
Let op
Combineer met een laxans, rijvaardigheid.

Naproxen p.o.

Dosering
250-500 mg 2 dd. Cutaan; 4 keer per dag aanbrengen, maximaal 3 weken gebruiken.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een
verminderde nierfunctie.

Diclofenac p.o. of supp.

Dosering
50 mg p.o. of rectaal 3 dd of 75 mg MGA p.o. 2 dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, cardiovasculaire klachten, huidreacties.
Let op
Maagbescherming bij risico groepen, voorzichtigheid geboden bij hartfalen en een
verminderde nierfunctie.

Oxycodon

Dosering
5mg 4-6 dd., afhankelijk van de pijn of 5 mg MGA 2 dd. 12 uur.
Bijwerkingen
Obstipatie, sufheid, misselijkheid en braken.
Let op
Combineer met een laxans, rijvaardigheid.

Buscopan (klinisch)

Dosering
80 - 120 mg i.v. per 24 uur
Bijwerkingen
Droge mond, tachycardie, duizeligheid, hypotensie, blozen, urticaria, erytheem, jeuk, huiduitslag, urineretentie, accommodatiestoornissen, mydriasis, verhoogde oogdruk, overgevoeligheidsreacties.
Let op
Voorzichtigheid is geboden bij mictieklachten en prostaathyperplasie.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard Pijn, 2015 Link

Uptodate® Options in the management of renal and ureteral stones in adults, 2016 Link

NHG standaard urinesteenlijden, 2016 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017