Prostatitis

Prostatitis is een ontsteking van de prostaat. Bij dit ziektebeeld wordt onderscheid gemaakt tussen de acute prostatitis en chronische prostatitis. Bij langdurige pijn klachten moet ook gedacht worden een chronic pelvic pain syndrome.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Adequate vochtinname
 

Medicamenteuze adviezen

De prostaat is over het algemeen voor antibiotica een slecht te bereiken onderdeel van het lichaam. De gekozen antibiotica hebben een hoog penetrerend vermogen en dienen langer gebruikt te worden.

Denk aan een SOA als een mogelijke oorzaak van de prostatitis.

Behandelen altijd op basis van kweek, indien empirisch wordt behandeld:

 

Acuut (2-4 weken behandelen)

Stap 1   Ciprofloxacine

Stap 2   Cotrimoxazol


Chronisch (≥6 weken behandelen)
wees terughoudend met het chronisch voorschrijven van Antibiotica. In veel gevallen betreft het een chronic pelvic pain syndrome i.p.v. een chronische infectie.

Stap 1   Ciprofloxacine

Stap 2   Cotrimoxazol
 

Geneesmiddelen

Ciprofloxacine

Dosering
500 mg p.o. 2 dd gedurende 2-4 weken in de acute fase en 6 weken of langer in de chronische fase.
Bijwerkingen
Misselijkheid, gastro-intestinale klachten.
Let op
Kan het QT-interval verlengen. Remt CYP1A2 en CYP3A4.

Cotrimoxazol

Dosering
960 mg p.o. 2 dd, gedurende 2-4 weken in de acute fase en 6 weken of langer in de chronische fase.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, jeuk.
Let op
Gecontra-indiceerd bij patiƫnten die Coumarines en/of Methotrexaat gebruiken.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard urineweginfecties, 2013 Link

Swabid monografie prostatitis, 2014 Link

Informatorium medicamentorum, 2016

NVU richtlijn; bacteriele urineweginfecties bij adolescenten en volwassenen 2009. Herziening gestart 2017