Pyelonefritis (nierbekkenontsteking)

Pyelonefritis is een ontsteking van het pyelum en nierparenchym van de nier en wordt klinisch vastgesteld. Pyelonefritis wordt gekenmerkt door een positieve kweek, flankpijn en koorts.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

  • Adequate vochtinname
     

Medicamenteuze adviezen

Altijd urinekweek of bloedkweken afnemen voor het starten van antibiotica. Let op adequate pijnbestrijding, zie onderdeel pijn.

Stap 1   Amoxicilline + Clavulaanzuur

Stap 2   Ciprofloxacine


Bij urosepsis (klinisch)

Stap 1   Ceftriaxon (Isala-AB-beleid)

 

Geneesmiddelen

Amoxicilline + Clavulaanzuur

Dosering
500/125 mg p.o. 3 dd, gedurende 10 - 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, candida-infecties, smaakstoornissen, jeuk, urticaria.
Let op
Kan gegeven worden tijdens de zwangerschap.

Ciprofloxacine

Dosering
500 mg p.o. 2 dd gedurende 10 - 14 dagen.
Bijwerkingen
Misselijkheid, gastro-intestinale klachten.
Let op
Kan het QT-interval verlengen. Remt CYP1A2 en CYP3A4.

Cotrimoxazol

Dosering
960 mg p.o. 2 dd, gedurende 10 - 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, jeuk.
Let op
Gecontra-indiceerd bij patiƫnten die Cumarines en/of Methotrexaat gebruiken.

Ceftriaxon

Dosering
2 gram i.v. 1 dd.
Bijwerkingen
Diarree, eosinofilie, trombocytopenie, leukopenie, stijging van leverenzymwaarden, huiduitslag.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard urineweginfecties, 2013 Link

Swabid, monografie pyelonifritis, 2014 Link

Informatorium medicamentorum, 2016

NVU richtlijn; bacteriele urineweginfecties bij adolescenten en volwassenen 2009. Herziening gestart 2017