CVA en TIA

Niet-medicamenteuze adviezen

De preventieve behandeling van CVA/TIA bestaat als eerste uit een gezonde levensstijl. Dit houdt in dat de patiënt gezond moet eten, voldoende moet bewegen, een gezond lichaamsgewicht dient te hebben of bereiken, moet stoppen met roken en ervaren stress dient te reduceren. Voor medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen over het cardiovasculaire risicomanagement wordt verwezen naar het onderdeel CVRM van het formularium.
 

Medicamenteuze adviezen

De medicatie wordt gestart door de neuroloog. Een uitzondering hierop is de oplaaddosis acetylsalicylzuur in de acute fase van een TIA, indien de patiënt niet dezelfde dag in de tweede lijn beoordeeld wordt. Een patiënt bij wie sprake is van atriumfibrilleren of een andere cardiale embolie bron komt in aanmerking voor orale anticoagulantia.

Na een TIA of herseninfarct worden patiënten, in principe levenslang, behandeld met de volgende medicatie

Stap 1   Clopidogrel

Stap 2   Acetylsalicylzuur + Dipyridamol
 

Overweeg uitvoeren Cyp2C19 genotypering, bij recidief event onder clopidogrel.
 

Geneesmiddelen

Clopidogrel

Dosering
Eenmalige oplaaddosis van 300 mg, daags nadien gevolgd door 75 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Blauwe plekken, dyspneu, hyperurikemie.
Let op
Bij indicatie voor maagbescherming, geef dan alleen pantoprazol.

Acetylsalicylzuur

Dosering
Eenmalige oplaaddosis van 300 mg, daags nadien gevolgd door 80 mg of 100 mg 1dd.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten.
Let op
Adequate maagbescherming.

Dipyridamol

Dosering
Start 200 mg MGA 1 dd, gedurende 1 week, vervolgens 200 mg MGA 2 dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, hoofdpijn, gastro-intestinale klachten, paresthesie, spierpijn, huiduitslag, aritmie.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard beroerte, 2013 Link

Richtlijnen database, herseninfarct/ -bloeding, 2018 Link

Informatorium Medicamentorum, 2017