Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Spanningshoofdpijn wordt ingedeeld in een episodische (minder dan 15 dagen per maand) en een chronische (meer dan 15 dagen per maand) vorm, al naar gelang de duur van de klachten. Vergeet niet om secundaire oorzaken chronische hoofdpijn uit te sluiten zoals slaapstoornis en medicatie over gebruik, medicatie afhankelijke hoofdpijn.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Fysiotherapie
  • Adviseren om uitlokkende factoren te vermijden
     

Medicamenteuze adviezen

Wees zeer terughoudend met het voorschrijven van pijnstillende medicatie bij spanningshoofdpijn i.v.m. medicatie overgebruik hoofdpijn en bijkomende afhankelijkheid. Patiënten met medicatie afhankelijke hoofdpijn dienen ‘cold turkey’  3 maanden geen pijnmedicatie te gebruiken.

Profylactische behandeling bij chronische spanningshoofdpijn
 

Stap 1   Amitriptyline

Stap 2   Topiramaat of Mirtazapine
 

Geneesmiddelen

Amitriptyline

Dosering
10 mg – 50 mg 1 dd an.
Bijwerkingen
Droge mond, obstipatie, misselijkheid, sedatie, tremor, duizeligheid, hoofdpijn, hartkloppingen, (orthostatische) hypotensie, gewichtstoename, accommodatie stoornissen en overmatig zweten.
Let op
Patiënt mag tot 1 week na starten geen voertuig besturen.

Topiramaat

Dosering
25 mg 1 dd in de avond, gedurende 1 week. Vervolgens wekelijks dosering met 25 mg verhogen op basis van klinisch effect. Tot maximaal 50 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Gewichtsverlies, duizeligheid, vermoeidheid, paresthesie, slaperigheid, misselijkheid, diarree, nasofaryngitis, depressie.
Let op
Patiënt mag tot 1 week na starten geen voertuig besturen.

Mirtazapine

Dosering
15-30 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Slaperigheid, sedatie, hoofdpijn, toename van eetlust en gewicht, droge mond.
Let op
Kan QT-interval verlengen, Patiënt mag tot 1 week na starten geen voertuig besturen. Na 1 week, mag t/m 13 uur na inname geen voertuig bestuurd worden.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard hoofdpijn, 2014 Link

NVN richtlijn hoofdpijn, 2008 Link  (Nieuwe richtlijn eind 2017)

Informatorium Medicamentorum, 2017