Endometritis Purperalis

Niet-medicamenteuze adviezen

Bij stinkende afscheiding zonder koorts kan een afwachtend beleid worden gevoerd.
 

Medicamenteuze adviezen


Door huisarts:

Stap 1  Amoxicilline + Clavulaanzuur p.o., doorverwijzen bij klinische achteruitgang of bij uitblijven verbetering in 48 uur.
 

Medisch specialist:

Stap 1  Amoxicilline + Clavulaanzuur  i.v.

Stap 2 Ceftriaxon + Metronidazol, bij penicilline allergie.


 

Geneesmiddelen

Amoxicilline + Clavulaanzuur

Dosering
500/125 mg p.o. 3 dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, candida-infecties, smaakstoornissen, jeuk, urticaria.

Amoxicilline + Clavulaanzuur

Dosering
1000/200mg i.v. 4 dd., gedurende 7 tot 14 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, candida-infecties, smaakstoornissen, jeuk, urticaria.

Ceftriaxon

Dosering
2000 mg i.v. 1 dd., gedurende 7 tot 14 dagen.
Bijwerkingen
Diarree, huiduitslag, stijging leverenzymwaarden, leukopenie, trombocytopenie, pijn op de plaats van injectie.

Metronidazol

Dosering
500 mg i.v. 3 dd, gedurende 7 tot 14 dagen.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, blozen, jeuk, urticaria.
Let op
Verlengd QT-interval.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard zwangerschap en kraamperiode, 2012 Link

Swabid monografie endometriose purperalis, 2015 Link

Informatorium medicamentorum, 2016