Overgang

Niet-medicamenteuze adviezen

  • De overgang is een periode van onregelmatige menses en de eerste menstruatie loze jaren
     
  • De menopauze wordt gerekend vanaf de laatste menstruatie. Dit moment is pas betrouwbaar vast te stellen na één jaar amenorroe.
     
  • Typische overgangsverschijnselen zijn veranderingen in of het wegblijven van de menstruatie, vasomotorische klachten en verschijnselen van urogenitale atrofie.
     

Medicamenteuze adviezen

Weeg voor het starten van hormoontherapie de voor- en nadelen met betrekking tot potentieel levensbedreigende ziekten, zoals VTE, hartinfarct, CVA, mammacarcinoom af.

Bij opvliegers die de kwaliteit van leven verminderen kan bij:

 

Perimenopauzale vrouw met uterus en anticonceptiewens:

Stap 1 Combinatiepil met Ethinylestradiol + Levonorgestrel, bij al aanwezig hormoon spiraal zie stap 2

Stap 2 Estradiol

 

Perimenopauzale vrouw met uterus zonder anticonceptiewens:

Stap 1 Sequentiële therapie: 14 dagen Estradiol, gevolgd door 14 dagen Estradiol + Dydrogestron,
 

Postmenopauzale vrouw

Stap 1 Sequentiële therapie: 14 dagen Estradiol, gevolgd door 14 dagen Estradiol + Dydrogestron,


Bij vrouwen zonder uterus:
 

Stap 1 Estradiol Oraal of Pleister


Bij vrouwen met een contra-indicatie voor oestrogenen:

Onderstaande geneesmiddelen hebben een licht vasomotorische werking waardoor ze geprobeerd kunnen worden wanneer oestrogenen gecontra-indiceerd zijn.

 


Stap 1a Fluoxetine

Stap 1b Venlafaxine

Stap 2 Clonidine, alleen bij tamoxifen gebruik


 

Geneesmiddelen

Combinatiepil; 30 µg ethinylestradiol + 150 µg levonorgestrel

Dosering
1 dd. 1 pil, stopweek is optioneel.
Bijwerkingen
Vochtretentie, stemmingswisselingen, trombo-embolieën.
Let op
Kans op trombo-embolieën in het eerst jaar verhoogd, niet voorschrijven bij rokende vrouwen boven de 30 jaar.

Estradiol + Dydrogestron 1mg/10mg (Femostan®)

Dosering
Sequentiële therapie: 1 dd. 1 pil gevolgd door 1 dd. 1 mg estradiol.
Bijwerkingen
Gewichtsschommelingen, hoofdpijn, buikpijn, huiduitslag, spotting.
Let op
Niet bij actieve trombo-embolische aandoeningen.

Estradiol

Dosering
1 mg 1 dd., zo nodige ophogen naar 2 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Gewichtsschommelingen, hoofdpijn, buikpijn, huiduitslag, spotting.
Let op
Niet bij actieve trombo-embolische aandoeningen.

Estradiolpleister (50 mcg /24 uur)

Dosering
2 pleisters per week.
Bijwerkingen
Gewichtsschommelingen, hoofdpijn, buikpijn, huiduitslag, spotting.
Let op
Niet bij actieve trombo-embolische aandoeningen.

Clonidine

Dosering
0,05 – 0,075 mg 2 dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, sedatie, orthostatische hypotensie, droge mond.
Let op
Voorzichtigheid geboden bij sinusbradycardie, eerstegraads AV-block, cerebrale of perifere doorbloedingsstoornis, depressie en obstipatie.

Fluoxetine

Dosering
20 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, slapeloosheid, diarree, misselijkheid en vermoeidheid.
Let op
Uitsluipen wanneer Fluoxetine niet meer geïndiceerd is.

Venlafaxine

Dosering
Start met 37,5 mg 1 dd., zo nodig ophogen tot 75 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, misselijkheid, zweten.
Let op
Niet geven bij aangeboren of verworven lang-QT-interval syndroom, voorzichtigheid geboden bij leverfunctie stoornissen. Uitsluipen wanneer Venlafaxine niet meer geïndiceerd is.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NVOG richtlijn overgang, 2005 Link
 

NHG standaard overgang, 2012 Link
 

Informatorium medicamentorum, 2016