Hypothyroïdie

De meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie is Hashimoto thryreoïditis. Daarnaast kan een hypothyroïdie ontstaan na de zwangerschap of door iatrogene oorzaken, zoals schildklieroperaties, bestraling van de hals of het gebruik van lithium of amiodaron.
 

Medicamenteuze adviezen

De behandeling van een hypothyreoïdie wordt gedaan met behulp van suppletie van schildklierhormoon. De start dosering is afhankelijk van de patiëntkarakteristieken.

  • Patiënt <60 jaar zonder cardiale comorbiditeit: volledige suppletie.
  • Patiënt <60 jaar met cardiale comorbiditeit: start met 12,5 – 25 µg
  • Patiënt >60 jaar: Start met 12,5 – 25 µg
     

Stap 1 Levothyroxine*


*Bij zwangerschap dient de dosering levothyroxine direct met circa 25% te worden verhoogd. Regelmatige controle van de schildklierfunctie is in de zwangerschap geindiceerd met zonodig verdere dosisaanpassing op geleide van het TSH. Dag na de bevalling terug naar de initiële dosering.

Geneesmiddelen

Levothyroxine

Dosering
Start 25-100 µg 1 dd., dosering met 25-50 µg per 4-6 weken verhogen tot een wenselijke onderhoudsdosering, veelal 100-200 µg 1 dd.
Bijwerkingen
Tachycardie, hartkloppingen, hypertensie, rusteloosheid.
Let op
Dosering op geleide van TSH spiegel. Bij dosis wijzigen na 4-6 weken het TSH bepalen. Voorzichtigheid is geboden bij nefrotisch syndroom, ouderen, diabetes mellitus en bij cardiovasculaire aandoeningen.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard schildklierziekten, 2013

Informatorium Medicamentorum, 2016

NIV, richtlijn schildklieraandoeningen, 2012 Link