Hyperthyreoïdie

Een aantal ziektebeelden kan hyperthyreoïdie veroorzaken. Hieronder vallen de ziekte van Graves, een toxisch adenoom, toxisch multinodulair struma en thryreoïditis. De behandeling van hyperthyreoidie vindt veelal plaats in de tweede lijn.

Medicamenteuze adviezen

Voordat de oorzaak van de hyperthyreoïdie is gevonden kan voor symptoombestrijding gestart worden met een β-blokker. De keus van β-blokker dient gemaakt te worden op basis van patiëntkarakteristieken.
 

De ziekte van Graves kan op 2 manieren medicamenteus worden behandeld. Middels de block & replace benadering of middels de titratiebenadering. Beide behandelmethoden zijn even effectief bij de ziekte van Graves.
 


Titratie:

Stap 1 Thiamazol
 

Block & replace:

Stap 1 Thiamazol, euthyreoïdie is bereikt na ongeveer 6 tot 10 weken. afhankelijk van de ernst van de hyperthyreoïdie. Gevolgd door stap 2.

Stap 2 LevothyroxineAndere mogelijkheden zijn de behandeling met radioactief jodium of chirurgische therapie.

Verschillende vormen van hyperthyroïdie worden middels andere strategieën behandeld. Deze behandelingen vinden allemaal plaats in de tweede lijn.

Geneesmiddelen

Thiamazol (titratie)

Dosering
Het geneesmiddel wordt door de medisch specialist getitreerd.
Bijwerkingen
Agranulocytose, allergische huidreacties, gewrichtspijn.
Let op
Agranulocytose: bij keelpijn en/of koorts dient tijdelijk gestopt te worden en moet er een bloedbeeld bepalen.

Thiamazol (block & replace)

Dosering
Start 30 mg 1 dd. ophogen tot maximaal 90 mg 1 dd.
Bijwerkingen
Agranulocytose, allergische huidreacties, gewrichtspijn.
Let op
Agranulocytose: bij keelpijn en/of koorts dient tijdelijk gestopt te worden en moet er een bloedbeeld bepalen.

Levothyroxine

Dosering
Start 25-100 µg 1 dd., dosering met 25-50 µg per 4-6 weken verhogen tot een wenselijke onderhoudsdosering, veelal 100-200 µg 1 dd.
Bijwerkingen
Tachycardie, hartkloppingen, hypertensie, rusteloosheid.
Let op
Dosering op geleide van TSH spiegel. Bij doseer wijzigen na 4-6 weken het TSH bepalen. Voorzichtigheid is geboden bij nefrotisch syndroom, ouderen, diabetes mellitus en bij cardiovasculaire aandoeningen.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Uptodate® Diagnosis of hyperthyroidism Link

Informatorium Medicamentorum, 2016

NIV schildklierfunctiestoornissen, 2012 Link