Vitamine D

Minimaal colecalciferol 800 IE, afhankelijk van gewenste 25-OH vitamine D spiegels. Gewenste plasmaconcentratie volgens de literatuur: 75-120 nmol/L. Momenteel wordt door de gezondheidsraad een spiegel van >50 nmol/L geadviseerd.

Plasmaconcentraties
In de literatuur is er discussie over de gewenste plasmaconcentratie 25-hydroxy-vitamine D.
De toenmalig gewenste concentratie van >30 nmol/L wordt tegenwoordig gezien als een niet adequate spiegel. Er wordt momenteel in de literatuur gesproken van hypovitaminose D bij een 25-hydroxy-vitamine D concentraties tussen de 50 – 75 nmol/L liggen. In de laatste Cochrane studie naar het effect van vitamine D worden gunstige effecten gezien op de valpreventie bij een spiegel boven de 75 nmol/L. Voor immuun modelerende effecten en preventie op cardiovasculaire aandoeningen moet gestreefd worden naar een spiegel boven de 100 nmol/L, echter is hiervoor het bewijs nog beperkt.

Profylaxe
Vitamine D preparaten die minder dan 10.000 IE bevatten worden gezien als voedingssupplementen. Voor preparaten met meer dan 10.000 IE dient een recept geschreven te worden. Om een adequate vitamine D status te krijgen dient minimaal 800 IE Vitamine D (cholecalciferol) te worden gesuppleerd. Bij suppletie van eenmaal per dag 800 IE zal de plasmaconcentratie 25-hydroxyvitamine D uiteindelijk tussen de 50 -75 nmol/L stabiliseren.

Medicamenteuze adviezen


Bij een 25hydroxy-vitamine D status <25 nmol/L

 • 50.000 IE per week gedurende 2 maanden

gevolgd door:

 • 800 IE 1dd voor een streefwaarde >50 nmol/L
 • 800 IE 2dd voor een streefwaarde >75 nmol/L


Bij een 25hydroxy-vitamine D status 25-50 nmol/L met symptomen van spierzwakte of botpijn

 • 25.000 IE per week gedurende 2 maanden

  gevolgd door:
 • 800 IE 1dd voor een streefwaarde >50 nmol/L
 • 800 IE 2dd voor een streefwaarde >75 nmol/L


Bij een 25hydroxy-vitamine D status 25-50 nmol/L zonder symptomen

 • Geen oplaaddosering
 • 800 IE 1dd voor een streefwaarde >50 nmol/L
 • 800 IE 2dd voor een streefwaarde >75 nmol/L

Geneesmiddelen op recept

Preparaten die meer dan 10.000 IE vitamine D3 bevatten zijn alleen te verkrijgen aan hand van een recept.

 • Vitamine D drank 50.000 IE FNA
 • Drankampul 25.000 en 100.000 IE/ml (D-cura®)
   

Geneesmiddelen

Colecalciferol

Dosering
Zie schema
Bibliografie tonen

Bibliografie

Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG, Bjelakovic M, Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD007470. DOI: 10.1002/14651858.CD007470.pub3. Link

Wielders,PMJ, Muskiet FAJ, van de Wiel A. Nieuw licht op vitamine D. Nederlands Tijdschrift voor de geneeskunde 2010, Link

Stichting transmurale zorg Den Haag, 01-02-2014 Link

Endocrine society, Clinical practice guidelines,evaluation,treatment and prevention of vitamin D deficiency 2011, Link

NHG-standaard fractuurpreventie,2013, Link