Vitamine B12-deficientie

Vitamine B12 is betrokken bij de synthese van hemoglobine. Anemie veroorzaakt door een te kort aan vitamine B12 kan veroorzaakt worden door: malabsorptie, een dieet zonder dierlijke producten, auto-immuniteit, malnutritie en langdurige gebruik van een protonpomp remmer. Een anemie door vitamine B12 wordt gekenmerkt door een macrocytaire anemie.

 

Medicamenteuze adviezen

Behandeling met hydroxocobalamine heeft alleen effect als er geen tekort is aan ijzer of foliumzuur. Suppletie van vitamine B12 via de orale route heeft de voorkeur, mits de patiënt geen ernstige klinische symptomen, bijvoorbeeld neuropathieën, of slikproblemen heeft. Verder dient de patiënt therapie trouw te zijn. Daarnaast kan een keus gemaakt worden voor intramusculaire toediening als er sprake is van een sociale indicatie, bijvoorbeeld bij alcoholisten of patiënten met anorexie.


Stap 1 Cyanocobalamine p.o. (vitamine B12) (circa €12,00 per kwartaal)

Stap 2 Hydroxocobalamine i.m. (vitamine B12), bij twijfel therapietrouw, ernstige (neurologische) symptomen en/of gastrointestinale bijwerkingen.


 

Geneesmiddelen

Cyanocobalamine

Dosering
1 mg p.o. 1 dd.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, acne, acneïnforme dermatitis

Hydroxocobalamine

Dosering
1 mg i.m. met intervallen van tenminste 3 dagen, 10x herhalen. Onderhoud 1000µg elke 2 maanden.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, acne, acneïnforme dermatitis
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard anemie, 2014

Informatorium Medicamentorum, 2016

Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal, Michiel Duyvendak, Gerrit J. Veldhuis, Ned Tijdschr geneeskd 2009;153B485.

Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum J. Blood. 1998 Aug 15;92(4):1191-8.