Cellulitis / Erysipelas


Cellulitis is een lokale infectie van de huid en subcutis met als meest waarschijnlijke verwekker S. aureus. De infectie verloopt soms met relatief milde ziekteverschijnselen. Veel rode, gezwollen benen worden onterecht met antibiotica behandeld!

Erysipelas is een ontsteking van de huid en subcutis, ook via de lymfebanen voortschrijdend. De ontsteking gaat gepaard met koorts en algemene malaise. De voornaamste verwekker is een bèta-hemolytische streptokok, In sommige gevallen wordt erysipelas veroorzaakt door S. aureus.
 

Niet-medicamenteuze adviezen


Bij oedeem dient, indien mogelijk, gezwachteld te worden.
 

Medicamenteuze adviezen

De medicamenteuze behandeling voor cellulitis en erysipelas is reeds gelijk getrokken.
 Stap 1 Flucloxacilline, bij penicilline overgevoeligheid zie stap 2.

Stap 2 Clindamycine

 

Bij ernstige infecties kan i.v. behandeld worden (Isala antibiotica beleid):

Stap 1 Flucloxacilline

Stap 2 Clindamycine

 

Recidiverende Erysipelas

Stap 1 Benzathinebenzylpenicilline
 Amoxicilline + Clavulaanzuur alleen gebruiken bij patiënten met een vieze wond totdat kweek resultaat bekend is. Breedspectrum antibiotica hebben bij de behandeling van cellulitis en erysipelas niet de voorkeur.
 

Geneesmiddelen

Flucloxacilline

Dosering
500 mg 4 dd., gedurende 10 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, urticaria, purpura.

Clindamycine

Dosering
600 mg 3 dd., gedurende 10 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, pseudomembraneuze colitis.

Flucloxacilline i.v.

Dosering
1000 mg i.v. 4 dd., gedurende 10 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, urticaria, purpura.

Clindamycine i.v.

Dosering
600 mg i.v. 3 dd., gedurende 10 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, pseudomembraneuze colitis.

Benzathinebenzylpenicilline (Penidural®)

Dosering
1,2.106 IE i.m., om de 2-4 weken, gedurende 6 maanden.
Bijwerkingen
Candidiasis, diarree, misselijkheid.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG-standaard Bacteriële huidinfecties,2007

Huidziekten.nl Cellulitis,2016 Link

Huidziekten.nl, erysipelas, 2015 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016