Contact eczeem / allergisch eczeem


Contacteczeem ontstaat door een vertraagde (type 4) overgevoeligheidsreactie bij direct huidcontact met een allergeen of hapteen. Veel voorkomende allergenen zijn nikkel, conserveermiddelen en parfumgrondstoffen.

Verder kan er ook eczeem ontstaan door een directe toxische werking van een stof, zonder dat er sprake is van een allergische reactie (acuut toxisch ortho-ergisch eczeem). Ook kan ortho-ergisch eczeem ontstaan na herhaalde inwerking op de huid van stoffen in zwak toxische concentraties. Dit zijn vaak schoonmaakmiddelen, shampoo, wasmiddelen, etc.

De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het vermijden van het allergeen of irriterende stof . Daarnaast kan de behandeling zoals is weergegeven in het hoofdstuk Constitutioneel eczeem gevolgd worden.
 

Bibliografie tonen

Bibliografie

NHG standaard,  eczeem 2014

Huiziekten, contact eczeem, 2011 Link