Decubitus

Niet-medicamenteuze adviezen

Isala Wond Expertise Centrum: 038 424 4177, bereikbaar van 9:00 – 17:00.


Decubitus is een degeneratieve verandering van de huid en onderliggend weefsel door druk- en/of schuifkrachten. Decubitus kan voorkomen worden door:

 • Veranderen van houding, elke 3 uur van zijde wisselen. Knieën en enkels beschermen met bijvoorbeeld een kussen.
 • Bescherming van ellenbogen en hielen.
 • Het voorkomen van schuiven door een correcte houding aan te nemen.
 • Voorkomen dat de huid vochtig wordt door bijvoorbeeld incontinentie.
 • Het dragen van gladde- niet knellende kledingen.
 • Onderlakens dienen geen vouwen of kreuken te bevatten.
 • Adequate voeding inname.

 

Decubitus is in te delen in 4 categorieën, waarbij categorie 1 mild is en categorie 4 ernstig is. Afhankelijk van de ernst van de decubitus kan therapie geïndiceerd zijn.

Categorie 1: Niet-wegdrukbare roodheid bij intacte huid.

 • Geen lokale therapie

Categorie 2: Excoriatie of blaar.

 • Blaar intact laten, anders siliconen verband of schuimverband.

Consulteer het Isala Wond expertise centrum indien, ondanks inzet van adequate preventieve en curatieve interventies geen wondgenezing optreedt binnen 2 weken.

 

Consulteer het Isala Wond expertise centrum bij decubitus categorie 3 en 4

Categorie 3: Verlies volledige huidlaag, bot, pezen en spieren liggen niet bloot.

Categorie 4: Verlies volledige huidlaag, bot, pezen en spieren liggen bloot.

 • Bij droge wond: droog verbinden.
 • Bij nattende wond: 1x dd Kerlixgaas + absorberend verband OF 2x dd steriel gaas gedrenkt in Eusol paraffine in de wond, + absorberend verband. Wondomgeving beschermen met zinkolie.
   

Bij elke verwisseling van het verband dient de wond en de omliggende huid gereinigd te worden met midstream kraanwater.
 

Medicamenteuze adviezen

Voor pijnbestrijding bij decubitus wordt verwezen naar de WHO-pijnladder.
 Bij pijn tijdens de wondverzorging
Stap 1 Lidocaine spray (5g/50ml) (Xylocaine®)

Stap 2 Oxycodon smelttablet of Fentanyl neusspray.

 

Bij mycotische infiltratie in de wond

Stap 1 Miconazol crème, bij gebruik Acenocoumarol zie stap 2

Stap 2 Clotrimazol crème

 

Bij Oncologisch ulcus

Stap 1 Metronidazol 0,75 - 1% hydrogel
  

Geneesmiddelen

Lidocaïne 10% spray (Xylocaine®)

Dosering
Aanbrengen 30-60 minuten voordat de wondverzorging plaats vindt.
Bijwerkingen
Lokale huidirritatie.

Oxycodon smelttablet

Dosering
5 mg, minimaal 30 minuten voor aanvang behandeling in laten nemen.
Bijwerkingen
Slaperigheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, gastro-intestinale klachten.

Fentanyl neusspray (Instanyl®)

Dosering
1 spray, 15 minuten voor aanvang van de wondverzorging.
Bijwerkingen
Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, gastro-intestinale klachten.

Miconazol 2% crème

Dosering
2 maal per dag aanbrengen op de aangedane plekken, gedurende 3-4 weken.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.

Clotrimazol 10% crème

Dosering
2 maal per dag aanbrengen op de aangedane plekken, gedurende 3-4 weken.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.

Metronidazol 0,75 - 1% hydrogel

Dosering
2-3 keer per dag aanbrengen in op de aangedane plek.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Huidziekten, decubitus, 2012

NHG standaard, decubitus, 2015

Informatorium Medicamentorum, 2016

Richtlijnen database, Wondzorg richtlijnen, Link

NVDV richtlijn decubitus, 2011 Link