Furunkel/ Karbunkel


Een furunkel is een acute necrotiserende pijnlijke ontsteking van een haarzakje. De ontsteking wordt voornamelijk veroorzaakt door S. aureus en in sommige gevallen door S. epidermis. Bij meerdere furunkels verspreid over het lichaam wordt gesproken over een furunculose. Als deze furunkels bij elkaar komen wordt gesproken over een karbunkel.
 

Niet-medicamenteuze adviezen


Algemene lokale hygiënische maatregelen en eventueel het gebruik van antiseptische middelen.
 

Medicamenteuze adviezen


Wanneer de furunkel uitgerijpt is, kan deze gedraineerd worden. De omringende huid dient, voordat gedraineerd wordt, beschermd te worden:
 Stap 1a            Povidonjodium (Betadine®)
Stap 1b            Chloorhexidine


Systemische behandeling met antibiotica is geïndiceerd bij risico op een gecompliceerd beloop zoals

  • Een furunkel/karbunkel boven de lijn mondhoek tot oor. (sinus cavernosustrombose)
  • Een verhoogd risico op endocarditis.
  • Aanwezigheid van kunstgewrichten.
  • Een verminderde weerstand.
     

Stap 1 Flucloxacilline

Stap 2  Clindamycine, bij penicilline overgevoeligheid
  

Geneesmiddelen

Povidonjodium (Betadine®)

Dosering
1-2 keer per dag aanbrengen.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.

Chloorhexidine 1% crème

Dosering
1-2 keer daags aanbrengen.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.

Flucloxacilline

Dosering
500 mg p.o. 4dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, urticaria, purpura.

Clindamycine

Dosering
600 mg p.o. 3dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, pseudomembraneuze colitis.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Huidziekten.nl, furunkel, 2015 Link

NHG-standaard Bacteriële huidinfecties,2007

Informatorium Medicamentorum, 2016