Herpes Zoster (Gordelroos)


Herpes zoster is een soms pijnlijke, plotseling optredende huidreactie met gegroepeerde blaasjes op een rode ondergrond in één dermatoom. Gordelroos wordt veroorzaakt door een reactivatie van het waterpokkenvirus.
 

Medicamenteuze adviezen


Medicamenteuze behandeling is niet geïndiceerd bij gezonde jonge personen. Er kan een zinkoxide bevattend preparaat gebruikt worden voor het indrogen van de blaasjes, verder is het afweersysteem normaliter in staat de infectie te couperen. Wanneer de herpes infectie zich manifesteert rondom het oog dient een behandeling met antivirale middelen gestart te worden.

Bij hevige infecties of bij oudere patiënten heeft het zin om antivirale therapie te starten (mits binnen 48-72 uur na begin huiduitslag) om de ernst, duur en de kans op  post-herpetische neuralgie  te verminderen.

Daarnaast dient antivirale therapie altijd gestart te worden bij immuun-gecompromitteerde patiënten.
 Lokale therapie:

Stap 1 Zinkoxidesmeersel FNA

 

Systemische therapie:

Stap 1 Valaciclovir
 Een herpes zoster infectie gaat incidenteel gepaard met hevige pijn. De pijn dient behandeld te worden volgens de WHO-pijn ladder. Wanneer een patiënt last heeft van post-herpetische neuralgie dient deze verwezen te worden naar een neuroloog of anesthesioloog.
 

Geneesmiddelen

Zinkoxidesmeersel FNA

Dosering
Meermaals per dag aanbrengen op de aangedane huid.

Valaciclovir

Dosering
1000 mg p.o. 3 dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Hoofdpijn, gastro-intestinale klachten, jeuk, duizeligheid, fotosensibilisatie.
Let op
Nierfunctie: Bij een CrCl 30-50 ml/min: 1000 mg 2dd, bij een CrCL 10-30ml/min 1000 mg 1 dd.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Huidziekten.nl, Herpes zoster, 2012. Link

Informatorium Medicamentorum, 2016

Formularium Hoogeveen-Meppel, Herpes zoster