Rosacea

Rosacea is een chronische huidaandoening in het gezicht. Het wordt gekenmerkt door roodheid, kleine uitgezette bloedvaatjes, papels en pustels. Rosacea is meestal niet bedreigend voor de gezond, maar is cosmetisch erg storend.
 

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemene adviezen:

  • Vermijd langdurige zonexpositie.
  • Bescherm de huid met zonnebrandcrèmes.
  • Vermijd huid irriterende middelen.
  • Vermijd alcohol, warme dranken en kruidig eten, deze verergeren het beeld.
     

Medicamenteuze adviezen

Medicamenteuze behandeling van Rosacea is alleen zinvol bij de papulopustuleuze vorm en heeft geen effect bij alleen erytheem en/of alleen teleangiëctastieën.

Bij de medicamenteuze therapie van Rosacea wordt onderscheid gemaakt tussen milde en ernstige rosacea. Milde Rosacea wordt voornamelijk uitwendig behandeld, terwijl ernstige rosacea veelal systemisch wordt behandeld.
 


Milde Rosacea
Stap 1 Metronidazolcrème

Step 2 Ivermectinecrème

 

Ernstige Rosacea en/of bij oogafwijking

Stap 1 Doxycycline

Stap 2 Isotretinoïne (door dermatoloog)
 


 

Geneesmiddelen

Metronidazol 1% crème

Dosering
2 per dag aanbrengen op de laesies, gedurende 3 tot 4 maanden.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.

Ivermectine 1% crème

Dosering
1 per dag aanbrengen op de laesies, gedurende 4 maanden. Wanneer er na 3 maanden geen verbetering is opgetreden dient te behandeling gestaakt te worden.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.

Doxycycline

Dosering
100 mg 1 dd., gedurende 2-3 maanden.
Bijwerkingen
Hyperpigmentatie, gastro-intestinale klachten, duizeligheid, visusstoornissen.
Let op
Gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap. Niet combineren met Isotretinoïne i.v.m. verhoging intracraniële druk.

Isotretinoïne

Dosering
0,5 – 1 mg/kg in 1 -2 doseringen, maximale cumulatieve dosering 120-150 mg/kg.
Bijwerkingen
Droge slijmvliezen, droge ogen. Spier- en gewichtspijn, stijging transaminasewaarden, stijging triglyceridenconcentratie, daling HDL-cholesterol, trombocytopenie.
Let op
Gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap, niet combineren met doxycycline i.v.m. verhoging intracraniële druk, na 1 maand stoppen weer veilig om zwanger te worden.
Bibliografie tonen

Bibliografie

Huidziekten.nl, Rosacea, 2015. Link

Informatorium Medicamentorum, 2016