Tekenbeet

Niet-medicamenteuze adviezen

Algemene adviezen

  • Vermijd hoog gras en struiken.
  • Draag sluitende kleding.
  • Gedragen kleding na natuurwandeling buiten uitschudden of wassen op 60 ℃.
  • Controleer na een natuurwandeling het gehele lichaam met name vochtige plekken zoals, oksels, liezen, knieholtes en billen.

Mocht ondanks de voorzorgsmaatregelen toch een tekenbeet hebben plaats gevonden kan in onderstaand filmpje van het RIVM bekeken worden hoe deze dient verwijderd te worden.

Film: verwijderen van teken, RIVM

Na het verwijderen van de teek dient de plaats van de beet goed in de gaten gehouden te worden. Alarmsignalen zijn het ontstaan van roodheid, blauwe plek of een ring rondom de beet of het ontstaan van een gladde blauwrode pijnloze nodulus of plaque.
 

Medicamenteuze adviezen

Medicamenteuze behandeling na een tekenbeet wordt gestart wanneer er sprake is van: Erythema migrans, Borrelia-lymfocytoom of Acrodermatitis chronica atrophicans.
 Stap 1  Doxycycline, niet bij zwangeren en kinderen <9 jaar

Stap 2  Amoxicilline

Stap 3  Azitromycine 


   

Geneesmiddelen

Doxycycline

Dosering
100 mg 2 dd., gedurende 10-14 dagen. Bij acrodermatitis chronica atrophicans behandel gedurende 30 dagen.
Bijwerkingen
Hyperpigmentatie, gastro-intestinale klachten, duizeligheid, visusstoornissen.
Let op
Gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap, niet bij kinderen < 9 jaar.

Amoxicilline

Dosering
500 mg 3 dd., gedurende 2 weken. Bij acrodermatitis chronica atrophicans behandel gedurende 30 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, smaakstoornis, droge mond, huidreacties.

Azitromycine

Dosering
500 mg 1dd., gedurende 5 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, duizeligheid, hoofdpijn, smaakstoornissen, visuele stoornissen.
Bibliografie tonen

Bibliografie

NVDV, folder ziekte van lyme, 2014 Link

Huiziekten.nl ,Lyme ziekten, 2012 Link

Huidziekten.nl, LymeBorreloise, 2014 Link

Informatorium Medicamentorum, 2016