Ulcus Cruris

Niet-medicamenteuze adviezen

Bij Ulcus Cruris kan onderscheid gemaakt worden tussen arterieel en veneus vaatlijden. Bij Ulcus cruris arteriosum is er sprake van een open wond ter gevolge van arterieel vaatlijden. Therapie is gericht op het chirurgisch herstellen van de arteriële doorbloeding. Bij Ulcus Cruris Venosum is er sprake van verminderde veneuze terugstroom. De therapie is gericht op compressie. Ulcera met een gemengde genese komen geregeld voor.


Algemene adviezen ter bevordering van de levensstijl:

  • Stoppen met roken.
  • Gezond eten.
  • Niet meer dan 2 glazen alcohol per dag drinken.
  • Looptraining.
     

Medicamenteuze adviezen

De eerste therapie is gericht op het opheffen van de obstructie of compressie. Verder kan er medicatie worden voorgeschreven om het cardiovasculair risico van de patiënt aan te verminderen. Voor de medicamenteuze behandeling en niet medicamenteuze adviezen voor hypertensie en hyperlipidemie wordt verwezen naar hoofdstuk CVRM
 

Bibliografie tonen

Bibliografie

Huidziekten.nl, Ulcus Crusis arteriosum, 2015 Link

Huidziekten.nl, openbeen, 2006 Link