Furunkel/ Abces Neus

Een furunkel is een acute necrotiserende pijnlijke ontsteking van een haarzakje. De ontsteking wordt voornamelijk veroorzaakt door S. aureus en in sommige gevallen door S. epidermis. Bij meerdere furunkels verspreid over het lichaam wordt gesproken over een furunculosis. Als deze furunkel bij elkaar komen wordt gesproken over een karbunkel.

Een steenpuist in de neus is een potentieel zeer gevaarlijke aandoening vanwege de kans op  het ontwikkelen van een sinus cavernosus trombose (SCT) een ziektebeeld dat gepaard gaat met verminderde visus, chemosis, exophthalmus, hoofdpijn, en verlamming van de zenuwen die door de sinus cavernosus lopen. Deze infecties zijn levensbedreigend en worden antibiotische behandeld.

 

Niet-medicamenteuze adviezen


Patiënt instrueren om de furunkel niet te manipuleren.
 

Medicamenteuze adviezen

De omringende huid dient beschermt te worden:
 

Stap 1 Mupirocine zalf (Bactroban®)

 

Er dient altijd systemisch behandeld te worden met antibiotica
 

Stap 1   Flucloxacilline

Stap 2   Clindamycine, bij penicilline overgevoeligheid


Pijnstilling zo nodig met Paracetamol of NSAID
 

Geneesmiddelen

Mupirocine neuszalf (Bactroban®)

Dosering
2-3 keer daags aanbrengen.
Bijwerkingen
Lokale huidreacties.
Let op
-

Flucloxacilline

Dosering
500 mg p.o. 4dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, huiduitslag, urticaria, purpura.
Let op
-

Clindamycine

Dosering
600 mg p.o. 3dd., gedurende 7 dagen.
Bijwerkingen
Gastro-intestinale klachten, pseudomembraneuze colitis.
Let op
-
Bibliografie tonen

Bibliografie

Huidziekten.nl, furunkel, 2015  Link

NHG-standaard Bacteriële huidinfecties,2007

Informatorium Medicamentorum, 2016