Over

Algemeen

Het project 'Regionaal Formularium Zwolle-Meppel' loopt sinds in 2016 en heeft als doel het opstellen van transmurale geneesmiddelrichtlijnen voor een betere afstemming in voorschrijfbeleid tussen de eerste en tweede lijn. Voor ieder hoofdstuk is een werkgroep actief die verantwoordelijk is voor de farmaceutische adviezen die vallen onder het hoofdstuk. Ieder hoofdstuk bestaat uit meerdere indicaties waarvoor een kort en bondig farmaceutisch advies is opgesteld. Per indicatie en per behandelstap wordt aangegeven welk geneesmiddel eerste keus en eventueel tweede keus is. Deze keus is gebaseerd op nationale en internationale richtlijnen voor volwassenen. Voor geneesmiddel keus bij kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium en naar de richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde.

 

Samenstelling werkgroepen en stuurgroep

De richtlijnen worden opgesteld door een regionale werkgroep bestaande uit een huisarts, openbaar apotheker, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuisapotheker en medisch specialist. De leden komen afwisselend uit de regio Zwolle als de regio Meppel, zodat beide regio’s per werkgroep zijn vertegenwoordigd.

De voortgang van het formularium wordt bewaakt door de stuurgroep, die vanuit de Isala opereert. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordiging van de volgende regionale verbanden: openbaar apothekers via de CAVRZ, huisartsen via de HRZ, medisch specialisten via Isala. Tevens is de MCC-Klik-coördinator lid van de stuurgroep en een afgevaardigde vanuit de specialisten ouderengeneeskunde.

 

Maken van een keuze

Bij het maken van een keuze worden internationale en beroepsrichtlijnen gebruikt. Als deze geen eerste keuze geven of verschillen van mening maakt de werkgroep een keuze op basis van effectiviteit, kosten, gebruik in de regio en eventueel eerder gemaakt regionale afspraken. Mocht de keus voor een ander geneesmiddel of toedienvorm beter uitkomen voor de individuele patiënt dan heeft dit vanzelfsprekend de voorkeur. Het huidige formularium dient puur als leidraad voor de regio. Bent u het niet eens met de gemaakte keuzen, dan ontvangen wij graag uw feedback zodat we dit mee kunnen nemen in de jaarlijkse update van de hoofdstukken.